CBS Sjaloomschool

We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €20,00 en daarvan betalen we onder andere:
het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, het eindfeest, de sportdag, de Koningsspelen, excursies, projecten en buitenschoolse (sport)activiteiten.

Heeft u moeite met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, neem dan contact op met de directie of de oudercommissie, dan gaan we samen op zoek naar een oplossing.

De kosten van het schoolkamp van groep 8 (afhankelijk van de bestemming tussen de €50,- en €100,-) en het schoolreisje (ongeveer €25,00) brengen we apart in rekening.

Ieder schooljaar ontvangt u een brief waarin we u verzoeken de vrijwillige bijdrage te betalen. U kunt de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer: NL93 RABO 0114 6610 14 t.n.v. De Sjaloomschool.