CBS Sjaloomschool

De Sjaloomschool werkt in het schoolgebouw samen met VVE Peuterspeelzaal De Torteltuin aan onderwijs voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Dit betekent dat we uw kind hier voorbereiden om te kunnen starten in groep 1. De Torteltuin valt onder Bambino kinderopvang.  

Van dreumes tot peuter

Jonge kinderen krijgen veel ruimte om te spelen, binnen in de verschillende speelhoeken of buiten op het plein. We zingen liedjes, doen spelletjes, maken puzzels, knutselen met verschillende soorten materialen en leren rekening houden met elkaar. Dat we het gezellig hebben en dat kinderen zich thuis voelen vinden we erg belangrijk.


Van kleuter tot schoolkind

In de kleutergroep maakt uw kind spelenderwijs kennis met rekenen, taal en schrijven. Daarbij stimuleren wij dat uw kind nieuwsgierig is en graag op onderzoek uit gaat, leert om zijn of haar emoties te uiten, bouwt aan zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld heeft. Vanuit die basis kan uw kind zichzelf verder ontwikkelen op school.

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij een van de leerkrachten terecht. Zij staan open voor alle informatie en bijzonderheden, zodat zij uw peuter of kleuter zo goed mogelijk kunnen opvangen en begeleiden in hun ontwikkeling.

Groep 3 - 8

In groep 3 tot en met 8 werken we aan vakken als taal, lezen en rekenen, maar ook aan lichamelijke ontwikkeling, zoals bewegingsonderwijs, creatieve ontwikkeling, zoals tekenen en handvaardigheid en sociaal-emotionele ontwikkeling, zoals leren omgaan met elkaar en emoties uiten. We besteden extra veel aandacht aan taalontwikkeling en lezen en hebben daarvoor onze eigen bibliotheek op school. Ook gaan we met onze tijd mee door kinderen de mogelijkheid te geven hun digitale vaardigheden verder te ontwikkelen in ons roboticalab. We hebben oog voor kinderen die extra zorg nodig hebben, of die juist gebaat zijn bij meer uitdaging.