CBS Sjaloomschool

Nieuwe leerlingen kunnen terecht vanaf 2 jaar en starten bij de Peuterspeelzaal De Torteltuin. Starten op de kleuterschool kan vanaf 4 jaar.


U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldformulier of door te bellen naar 071-4015768. Wij nodigen u dan samen met uw kind voor een kennismaking en om de sfeer op onze school te komen proeven. Wij geven u een rondleiding door de hele school en nemen belangrijke informatie met u door. U kunt tijdens dat gesprek al uw vragen stellen die wij persoonlijk zullen beantwoorden.


Starten op school

Groep 1-2

Als uw kind gaat starten in groep 1-2 neemt de onderwijsassistente zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u op. Uw kind mag dan tijdens twee korte kennismakingsbezoekjes komen wennen bij de kleuters. Tijdens die bezoekjes neemt de leerkracht huishoudelijke mededelingen met u door, zodat uw kind straks goed voorbereid kan starten.
Is uw kind voor of tijdens de zomervakantie jarig en gaat het na de vakantie starten, dan is er voor de vakantie één kennismakingsmoment.

Vanaf groep 3

Start uw kind op onze school in groep 3 of later, dan informeert de directie u over de gang van zaken bij ons op school. Indien mogelijk plannen we voor uw kind ook een kennismakingsbezoek in. We informeren voor aanvang bij u en bij de school van herkomst naar het verloop van de ontwikkelingen van uw zoon of dochter. Om ons onderwijs nog beter op het niveau van uw kind af te kunnen stemmen nemen we in sommige gevallen een toets af voorafgaand aan de start of tijdens de eerste dagen op school. Bij inschrijving bent u verplicht het inschrijfformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.