'Respect, saamhorigheid en veiligheid'

Wij hechten veel waarde aan een positief leerklimaat. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. Daarom besteden wij aandacht aan een uitnodigende en gezellig ingerichte omgeving, waar kinderen graag naartoe gaan. Samen met de ouders steken we gedurende het schooljaar veel tijd en energie in de aankleding van de school. Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn begrippen die niet weg te denken zijn in onze school. Dit alles zorgt voor een goede sfeer.