'Respect, saamhorigheid en veiligheid'

Wij hechten veel waarde aan een positief leerklimaat. Rust en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor ieder kind. Daarom besteden wij aandacht aan een uitnodigende en gezellig ingerichte omgeving, waar kinderen graag naartoe gaan. Samen met de ouders steken we gedurende het schooljaar veel tijd en energie in de aankleding van de school. Respect voor de ander, saamhorigheid, opkomen voor onrecht en veiligheid zijn begrippen die niet weg te denken zijn in onze school. Dit alles zorgt voor een goede sfeer.

Op de Sjaloomschool vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft Prohles een beleidsplan 'sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen Prohles en onze school. Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid, omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is.