CBS Sjaloomschool

Taal

Taalontwikkeling

Ieder kind leert in zijn eigen tempo praten. Verschillen tussen kinderen van dezelfde leeftijd zijn dan ook heel normaal. Taalonderwijs begint thuis, daarom helpen we u daar graag bij. Voor de ontwikkeling van taal begeleiden en ondersteunen wij u als ouder bij het leggen van een goede basis. Zo sluiten het taalonderwijs op school en het oefenen thuis goed op elkaar aan. Want de taalontwikkeling van uw kind is heel belangrijk voor nu en voor de toekomst. Samen kijken we wat u en uw kind nodig hebben.

Lezen

Bibliotheek op school

Leren lezen vinden wij heel belangrijk. Lezen is bij ons op school een belevenis. We hebben een eigen bibliotheek waar ieder kind gebruik van kan maken. Zo zorgen we dat kinderen graag willen lezen en er veel plezier aan beleven. Wie meer leest wordt beter in taal. Want door te lezen krijgen kinderen meer gevoel voor taal, leren ze meer woorden kennen en wordt hun fantasie en inlevingsvermogen geprikkeld.


Lichamelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling

Lichamelijke ontwikkeling

Onze kleuters bewegen iedere dag. Regelmatig in de speelzaal en wanneer mogelijk buiten op het speelplein. Vanaf groep 3 hebben de kinderen eenmaal per week gymles in sporthal Cleijn Duin. De kinderen krijgen hun lessen bewegingsonderwijs van bevoegde leraren. Meerdere keren per jaar zijn er activiteiten op het plein, in de gymzaal of op externe locaties in Katwijk in samenwerking met Come4Sports en het Welzijnskwartier.

Creatieve ontwikkeling

Onder creatieve vakken verstaan wij tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Deze vakken brengen afwisseling en inspireren kinderen om zich te uiten op een creatieve manier. Daarbij leren ze gebruik te maken van verschillende technieken. In de kleutergroep zie je deze vakken terug in het hele onderwijs.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Een kind dat met plezier naar school gaat, functioneert in alle opzichten beter. Vandaar dat wij veel aandacht hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, zodat ieder kind bij ons tot zijn recht komt. We zijn alert op discriminatie, pesten en werken aan het voorkomen hiervan. In alle groepen werken we met het pestprotocol en maken we gebruik van Kanjertraining.